Round 8 == 20-12-2001
Misans Bilostheyev 1-1
Slotboom Derkx 1-1
Butulis Ivanov 2-0
Zeynalov Lovcik 2-0
Munkhbat Varik 0-2
Mironov Keurentjes 2-0
Abramovsky Malychev 1-1
Mihalchenko Lemmen 1-1
Samedov Tolchikov 2-0
Vanhee Vizulis 0-2
Splender Stanislovaitis 2-0
Coca Durdyeva 0-2
Colomboni Swiszcz 1-1
Kosobudzki Gawlinski 2-0
Dojdicov Bold 2-0
Deleersnyder Durdyev 0-2
Sidla Malaev 2-0

Close this window