Ronde 5 == 17-12-2001
Varik Misans 0-2
Slotboom Mironov 2-0
Derkx Bilostheyev 2-0
Keurentjes Ivanov 0-2
Butulis Lovcik 0-2
Splender Mihalchenko 1-1
Tolchikov Abramovsky 0-2
Swiszcz Malychev 0-2
Munkhbat Samedov 1-1
Coca Zeynalov 2-0
Colomboni Lemmen 0-2
Kosobudzki Stanislovaitis 1-1
Gawlinski Vanhee 1-1
Vizulis Bold 2-0
Durdyeva Durdyev 1-1
Malaev Dojdicov 1-1
Deleersnyder Sidla 1-1

Close this window