Ronde 3 == 15-12-2001
Mihalchenko Derkx 1-1
Ivanov Misans 0-2
Slotboom Gawlinski 2-0
Tolchikov Splender 2-0
Samedov Bilostheyev 0-2
Varik Stanislovaitis 2-0
Mironov Butulis 1-1
Malychev Durdyev 2-0
Lovcik Abramovsky 1-1
Vizulis Zeynalov 1-1
Dojdicov Lemmen 0-2
Colomboni Coca 1-1
Bold Sidla 2-0
Munkhbat Durdyeva 1-1
Malaev Keurentjes 0-2
Swiszcz Vanhee 0-2
Kosobudzki Deleersnyder 1-1

Close this window