Ronde 2 == 14-12-2001
Misans Malychev 2-0
Bilostheyev Stanislovaitis 1-1
Butulis Varik 1-1
Abramovsky Ivanov 0-2
Derkx Lovcik 2-0
Samedov Mironov 1-1
Keurentjes Slotboom 0-2
Splender Durdyeva 2-0
Mihalchenko Munkhbat 2-0
Sidla Tolchikov 0-2
Gawlinski Dojdicov 2-0
Lemmen Coca 1-1
Vanhee Bold 1-1
Malaev Swiszcz 1-1
Zeynalov Kosobudzki 2-0
Deleersnyder Vizulis 0-2
Durdyev Colomboni 1-1

Close this window