Ronde 1 == 13-12-2001
Malychev Lemmen 2-0
Slotboom Splender 1-1
Coca Misans 0-2
Bold Bilostheyev 0-2
Durdyeva Keurentjes 1-1
Stanislovaitis Vanhee 2-0
Swiszcz Butulis 0-2
Varik Malaev 2-0
Kosobudzki Abramovsky 0-2
Vizulis Derkx 0-2
Munkhbat Sidla 1-1
Colomboni Mironov 0-2
Ivanov Zeynalov 2-0
Dojdicov Mihalchenko 1-1
Durdyev Samedov 0-2
Tolchikov Gawlinski 1-1
Lovcik Deleersnyder 2-0

Close this window