Final standing == 21-12-2001
AW + = - Pt WP SB
1 Misans 9 5 4 0 14 75 88
2 Derkx 9 4 5 0 13 76 90
3 Bilostheyev 9 4 4 1 12 73 87
4 Varik 9 5 2 2 12 67 81
5 Slotboom 9 3 5 1 11 75 89
6 Butulis 9 3 5 1 11 72 84
7 Mironov 9 3 5 1 11 72 83
8 Samedov 9 3 5 1 11 68 81
9 Lemmen 9 3 5 1 11 64 75
10 Zeynalov 9 4 3 2 11 63 77
11 Malychev 9 3 4 2 10 71 85
. Ivanov 9 3 4 2 10 71 85
13 Mihalchenko 9 1 8 0 10 70 83
14 Abramovsky 9 3 4 2 10 67 80
15 Vizulis 9 4 2 3 10 62 75
16 Lovcik 9 3 3 3 9 74 87
17 Splender 9 3 3 3 9 66 78
18 Tolchikov 9 3 3 3 9 64 78
19 Keurentjes 9 3 3 3 9 63 74
20 Durdyeva 9 2 5 2 9 55 64
21 Munkhbat 9 2 4 3 8 61 73
22 Durdyev 9 1 6 2 8 56 67
23 Dojdicov 9 1 6 2 8 54 65
24 Kosobudzki 9 1 6 2 8 53 64
25 Colomboni 9 1 5 3 7 57 68
26 Gawlinski 9 2 3 4 7 54 65
27 Vanhee 9 1 5 3 7 52 62
. Deleersnyder 9 2 3 4 7 52 62
29 Sidla 9 2 3 4 7 48 57
30 Coca 9 2 2 5 6 66 80
31 Stanislovaitis 9 2 2 5 6 62 74
32 Bold 9 2 2 5 6 54 66
33 Malaev 9 0 5 4 5 56 68
34 Swiszcz 9 1 2 6 4 55 66

Close this window