After 7 Rounds == 19-12-2001
AW + = - Pt WP SB
1 Misans 7 5 2 0 12 60 99
2 Derkx 7 4 3 0 11 62 96
3 Slotboom 7 3 4 0 10 58 79
4 Bilostheyev 7 4 2 1 10 54 70
5 Ivanov 7 3 3 1 9 61 73
6 Lovcik 7 3 3 1 9 58 67
7 Varik 7 3 2 2 8 57 51
8 Mironov 7 2 4 1 8 55 58
9 Abramovsky 7 3 2 2 8 55 53
10 Mihalchenko 7 1 6 0 8 53 60
11 Samedov 7 2 4 1 8 52 53
12 Malychev 7 3 2 2 8 52 48
13 Butulis 7 2 4 1 8 51 52
14 Tolchikov 7 3 2 2 8 50 46
15 Lemmen 7 2 4 1 8 49 51
16 Keurentjes 7 3 2 2 8 48 44
17 Zeynalov 7 3 2 2 8 44 43
18 Vizulis 7 3 1 3 7 50 36
19 Munkhbat 7 2 3 2 7 44 39
20 Splender 7 2 2 3 6 56 42
21 Coca 7 2 2 3 6 54 39
22 Stanislovaitis 7 2 2 3 6 49 37
23 Durdyeva 7 1 4 2 6 40 32
24 Vanhee 7 1 4 2 6 36 27
25 Colomboni 7 1 3 3 5 46 29
26 Gawlinski 7 1 3 3 5 46 27
27 Bold 7 2 1 4 5 42 18
28 Kosobudzki 7 0 5 2 5 41 25
. Durdyev 7 0 5 2 5 41 25
30 Dojdicov 7 0 5 2 5 40 27
31 Deleersnyder 7 1 3 3 5 40 23
32 Malaev 7 0 4 3 4 41 18
33 Swiszcz 7 1 1 5 3 42 10
34 Sidla 7 0 3 4 3 39 17

Close this window