After 6 Rounds == 18-12-2001
AW + = - Pt WP SB
1 Misans 6 5 1 0 11 45 81
2 Derkx 6 4 2 0 10 43 71
3 Slotboom 6 3 3 0 9 42 59
4 Ivanov 6 3 2 1 8 45 53
5 Varik 6 3 2 1 8 44 49
6 Lovcik 6 3 2 1 8 41 47
7 Bilostheyev 6 3 2 1 8 40 45
8 Mironov 6 2 3 1 7 41 44
9 Abramovsky 6 3 1 2 7 40 36
10 Mihalchenko 6 1 5 0 7 39 44
11 Malychev 6 3 1 2 7 39 35
12 Butulis 6 2 3 1 7 38 38
13 Lemmen 6 2 3 1 7 37 39
14 Tolchikov 6 3 1 2 7 35 30
15 Splender 6 2 2 2 6 41 36
16 Coca 6 2 2 2 6 41 32
17 Samedov 6 1 4 1 6 36 32
18 Keurentjes 6 2 2 2 6 36 27
19 Stanislovaitis 6 2 2 2 6 34 30
20 Zeynalov 6 2 2 2 6 32 25
21 Vizulis 6 2 1 3 5 38 20
22 Colomboni 6 1 3 2 5 34 25
23 Munkhbat 6 1 3 2 5 33 25
24 Durdyeva 6 1 3 2 5 28 19
25 Vanhee 6 1 3 2 5 27 18
26 Gawlinski 6 1 2 3 4 37 20
27 Kosobudzki 6 0 4 2 4 31 18
. Durdyev 6 0 4 2 4 31 18
29 Dojdicov 6 0 4 2 4 30 19
30 Malaev 6 0 4 2 4 29 15
31 Deleersnyder 6 1 2 3 4 28 12
32 Bold 6 1 1 4 3 31 9
33 Swiszcz 6 1 1 4 3 31 8
34 Sidla 6 0 2 4 2 27 9

Close this window