After 5 Rounds == 17-12-2001
AW + = - Pt WP SB
1 Misans 5 5 0 0 10 30 60
2 Derkx 5 3 2 0 8 30 48
3 Slotboom 5 3 2 0 8 27 42
4 Ivanov 5 3 1 1 7 32 38
5 Lovcik 5 3 1 1 7 27 31
6 Abramovsky 5 3 1 1 7 25 29
7 Varik 5 2 2 1 6 30 27
8 Mironov 5 2 2 1 6 28 30
9 Bilostheyev 5 2 2 1 6 28 28
10 Malychev 5 3 0 2 6 28 24
11 Mihalchenko 5 1 4 0 6 27 32
12 Splender 5 2 2 1 6 26 28
13 Lemmen 5 2 2 1 6 26 27
14 Coca 5 2 2 1 6 26 22
15 Tolchikov 5 2 1 2 5 29 20
16 Butulis 5 1 3 1 5 28 24
17 Keurentjes 5 2 1 2 5 25 17
18 Samedov 5 1 3 1 5 24 21
19 Vizulis 5 2 1 2 5 24 14
20 Munkhbat 5 1 3 1 5 20 18
21 Zeynalov 5 1 2 2 4 26 16
22 Gawlinski 5 1 2 2 4 25 15
23 Stanislovaitis 5 1 2 2 4 24 17
24 Colomboni 5 1 2 2 4 24 15
25 Vanhee 5 1 2 2 4 20 13
26 Bold 5 1 1 3 3 24 8
27 Durdyeva 5 0 3 2 3 23 13
28 Dojdicov 5 0 3 2 3 22 12
29 Durdyev 5 0 3 2 3 21 10
30 Malaev 5 0 3 2 3 20 9
. Kosobudzki 5 0 3 2 3 20 9
32 Swiszcz 5 1 1 3 3 20 7
33 Deleersnyder 5 0 2 3 2 23 5
34 Sidla 5 0 2 3 2 18 7

Close this window