informatie :: Slot toespraak                                        door Jan Koops

 

Dames en heren,

Opnieuw mag ik u begroeten en welkom heten, hier in deze zaal die 3 weken lang het decor vormde van het WK dammen 2007.

Hartelijk welkom, Bienvenus, Dabro pazaluwatj, Mooi daj der weer bint mit z'n allen.

Ladies and gentlemen,

Once more, I am given the opportunity to welcome you all in this theatre, which for the past few weeks, has been the scene of the WC Draughts 2007.
First of all, I’d like to express a word of gratitude to all those people who have made their own contribution to this happening, in whatever way, and who have done their utmost to let this championship become a success.

In the openings-speech I said the following words:

“Finally I’d like to express the wish and hope that within a few weeks’ time we will be able to say we can look back upon a good, but above all sportive tournament. In my opinion: this wish has really come true”!

I should admit, there have been a few incidents, but those players who are playing at the top, also here during this tournament, sometimes seemed to react just like “normal” human beings do, didn’t they, mr Shvartsman!

First of all I ought to congratulate you with this wonderful achievement.
Champion of the World, something to be really proud of!

To all of you: Thank you very much for being here and may be we will meet again.

With regard to the rest of my speech, I’d rather prefer to say a few words in my native language because this is definitely a little bit easier for me and for the audience, I think!

Dames en heren, ik heb het gevoel dat we als organisatie, weliswaar vermoeid, maar voldaan na drie weken terug kunnen zien op een geslaagd toernooi.
Spannend tot op de laatste dag wie er wereldkampioen zou worden. Een mooier scenario kun je, je als organisatie niet wensen.

Ach en al ben ik maar een passant in de wereld van het dammen. Toch wil ik u een aantal dingen niet onthouden.
Voordat ik, anderhalf jaar geleden, aan deze klus begon had ik een gesprek met een paar mensen uit de damwereld die zich bezorgd af vroegen of de vriendschap tussen mijn zoon Lambert Jan en de bekende grootmeester Johan Krajenbrink geen belemmering was voor mijn onafhankelijk voorzitterschap. Als je te dicht bij het ene kamp stond, werd of word je al snel als verdacht aangemerkt in het andere kamp. En Johan zat kennelijk in een kamp.
Tja en toen moest ik ook nog bekennen dat Johan een tijdje als privé trainer voor onze kinderen bij ons thuis over de vloer is geweest.
Ik wist en weet nu nog beter dat er nogal wat gevoeligheden in de damwereld liggen.

Ondanks alles mocht ik toch de kar trekken. Ik ben denk ik niet meer helemaal onafhankelijk ….. gebleven maar in de loop van de tijd ook tot een kamp gaan behoren…juist ja ……….. “Wildkamp”.
Beste mensen ik heb getracht boven de partijen te staan maar ik besef ook dat mijn manier van optreden me niet altijd in dank is afgenomen. Ik heb vooral getracht duidelijk te zijn in mijn doen en laten, soms wat star, oké.

Ik heb gemerkt dat velen hier de damsport ondergewaardeerd vinden..
In de geschiedenis heeft de mens zich vaak gemeten met andere soorten als het om snelheid en kracht ging. Hoger te kunnen vliegen en dieper te kunnen duiken, sneller te zijn dan enig ander wezen spreekt tot de verbeelding.
Helaas doen de denksporten dat wat minder. Maar ze onderscheiden zich wel fundamenteel van andere sporten omdat de Homo Sapiens (de denkende mens) zich juist van andere soorten onderscheidt vanwege zijn vermogen tot denken.
Hij kan zijn vermogen tot denken uitsluitend meten aan die van zijn eigen soortgenoten.
Dammen is bij uitstek een sport die de geest kan scherpen in een onderdeel waarin de mens uniek is; Denken!. Waarom dan zo weinig waardering?
Omdat iedereen het kan, althans denkt het te kunnen? Ik weet het niet.
Ik hoor de top klagen dat ze ondergewaardeerd worden in erkenning en beloning.
Ik zal wel te nuchter zijn, maar ik heb tegen meerdere mensen , ook hier in de zaal al eens betoogd dat het ook een kwestie van vraag en aanbod is. Als ik in de Hema een mooi klokje zie waar een kaartje van 25 euro aan hangt maar ik heb er maar 15 voor over, dan koop ik het niet. Het zal u een worst zijn denk ik. Maar de Hema zal als ze er te weinig van verkopen (niet van de worst dus) of met de prijs moeten zakken of de kwaliteiten van dat klokje zo moeten promoten dat ik en vele anderen dat op de juiste waarde weten te schatten.

Dat kunt u ook met het product “topdammen” doen.
Niet alleen roepen; “wij zijn meer waard en we moeten ons versterken in de top”.
Een stevige top is pas stabiel als ze steunt op een stevige en brede basis.
Als de toppers van toen en nu, zich iets meer als ambassadeurs zouden gedragen en over onderlinge geschillen, soms uit een ver verleden, heen konden stappen, dan zou de toekomst van het dammen met name voor de jeugd er een stuk beter uit zien.
Een gemiste kans, is een artikel in de Telegraaf waarin ik niet alleen lees dat dit WK is weggestopt in de provincie, net alsof er in Amsterdam meer bezoekers waren!, maar vooral ook dat we het hier moeten doen met de Nederlanders Scholma, Thijsen en van den Akker. Geen BNNers volgens de Telegraaf . Nee op de manier waarop de Telegraaf dit WK benaderd zullen ze dat ook nooit worden.
Misschien eens naar BNN bellen om ze in een volgende nepshow te laten optreden? Een grote damschijf als vliegende schotel , die op de dam in Amsterdam laten landen, onze dammers er uit laten springen en zeggen dat de rest nep is.
Harm Wiersma schrijf jij daar dan een mooi stukje over om het dammen te promoten?
Trouwens ….hoezo niet bij de wereldtop? 2 van de 3 Nederlanders bij de eerste 12 ,waarvan de nestor, Auke Scholma op nummer 5. Natuurlijk hadden we even de hoop op iets meer maar wie had dit vooraf durven denken?
Gelukkig weten andere kranten de inbreng van de Nederlandse deelnemers wel op hun waarde te schatten.
Natuurlijk mag je met nostalgie denken aan vroegere tijden. Maar met alle respect je kunt niet blijven teren op de successen uit het verleden.

Beste mensen we leven in een andere wereld. Wij waren blij met 150 tot 200 bezoekers per dag. De tijden zijn veranderd. ICT en internet waren de items van dit damtoernooi en, of je dat leuk vindt of niet, en wij waren niet alleen blij met de 150 bezoekers hier, maar we zijn minstens zo blij met 5000 bezoekers per dag op onze website waarvan meer dan duizend, constant live de partijen volgden.

Niet alleen de damwereld maar de gehele maatschappij zal moeten leren omgaan met de oneindige mogelijkheden die de ICT wereld biedt. Zie het vooral niet als een bedreiging ………zie het als een kans.
Maar ach ik ben maar een passant in deze wereld.


Wij kunnen terug zien op een geslaagd, sportief en vooral spannend WK Dammen 2007 in Hardenberg.
Later zullen we als Stichtingsbestuur letterlijk de balans op maken. Financieel verantwoording afleggen en de stichting opheffen. Of moeten we alvast anticiperen op een volgend damtoernooi… in deze mooie bruisende gemeente

Tot slot.
Er is hard gewerkt de afgelopen maanden. Op vele fronten zijn zowel professionals als vrijwilligers hard bezig geweest met de voorbereidingen van dit evenement en de nevenactiviteiten. Ook tijdens het toernooi is veel werk verzet.
Een woord van dank aan degenen die hebben bijgedragen aan het slagen van dit evenement. Om niemand tekort te doen zal ik geen namen noemen maar wel de organisaties. Dank voor uw inbreng

De leden van de vier organiserende damclubs;
De leden van het erecomité;
De leden van het organisatiecomité;
Bestuur en medewerkers F.M.J.D;
Bestuur en medewerkers K.N.D.B;
Bestuur P.O.D.B;
Bestuur en medewerkers gemeente Hardenberg;
De medewerkers aan dit toernooi zoals demonstrateurs of liever explicateurs zoals Harm Wiersma placht te zeggen;
De verslagschrijvers en vertaalsters;
De hostesses;
De medewerkers voor de pers en de website;
De leden van de commissie van beroep;
De wedstrijdleiding;
De arbiters;
De toernooiarts;
Medewerkers van “De Voorveghter”;
De medewerkers van de catering;
De “Troubadour” en “Attractiepark Slagharen”;
De medewerkers van “De Bokkepruik”;
Leden stichting Hardenberg promotie;
De Middenstand van Hardenberg en weekblad “De Toren”
Medewerkers van “Ten Design” en “Alfabet”

En natuurlijk dank aan de sponsors:
- het ministerie van VWS
- de provincie Overijssel
- de gemeente Hardenberg
- en last but not least de Hoofdsponsor Wildkamp BV Ik heb het al eerder gezegd;
Uniek in de geschiedenis van de damsport dat een bedrijf zoveel in een WK dammen investeerde.
Dank daarvoor.
En natuurlijk de spelers…. Zonder jullie geen toernooi. Dank dat jullie er waren.
Dank dat wij er bij mochten zijn.