Mr. G.J. Jansen (CvK Overijssel) ontvangt eerste exemplaar WK boek dammen 2003

  
Verschillende sprekers lieten bij de presentatie van het boek over het wereldkampioenschap dammen 2003 allerlei aspecten van het evenement de revue passeren. Uiteraard vormde de aanbieding van het eerste exemplaar door Ton Sijbrands en organisator Henk Boers het hoogtepunt van de korte feestelijke plechtigheid op 16 februari in het provinciehuis te Zwolle. Mr. Geert Jansen, commissaris van de Koningin in de provincie Overijssel, vond het in zijn dankwoord verbazingwekkend dat topdammers, die de hele wereld tot hun domein mogen rekenen, uitgerekend in Zwartewaterland bijeengebracht konden worden. Hij complimenteerde de organisatoren en de vele vrijwilligers. Verder prees hij de ondernemingslust van de bedrijven in Zwartewaterland en was hij blij met de ruime media-aandacht gedurende het gehele toernooi.


Ook wethouder Meijer van Zwartewaterland sprak zijn waardering uit aan het adres van organisatoren en vrijwilligers. Moeiteloos werd niet alleen de organisatie ter hand genomen, maar men schroomde ook niet om de noodzakelijke barrage op zich te nemen. Opvallend was het feit, dat Georgiev, die op het laatste moment arriveerde, uiteindelijk met de eerste prijs naar huis ging. Het prachtige toernooiboek werd in een recordtijd geproduceerd.

Dr. Wouter van Beek, oud-voorzitter van de Werelddambond FMJD, vond het zinvol en noodzakelijk dat van dit WK een toernooiboek werd uitgebracht. Aan de hand van het boek kunnen de lezers het toernooi herbeleven. De damsport nodigt uit tot sportieve strijd, die vaak tot op hoge leeftijd kan worden beoefend. De sfeer in dit toernooi was vriendelijk en collegiaal. Een dampartij lijkt op een ijsberg. 90% van hetgeen wordt overwogen, blijft onder de oppervlakte verborgen. Dankzij de analyses wordt een groot deel voor de liefhebber zichtbaar gemaakt.

Ebbo de Jong, de voorzitter van de KNDB vond dat er in het afgelopen jaar in Zwartewaterland een geweldige prestatie is geleverd. De nationale dambond is hiervoor zeer dankbaar. Hij wijst erop dat de damsport in ons land wellicht evenveel beoefenaars telt als het voetballen. De organisatiegraad van het dammen is echter bedroevend laag. Dat levert grote moeilijkheden op. Terwijl het jaar 2004 in Europees verband is uitgeroepen tot “jaar van de sport” heeft de Nederlandse overheid de subsidiekraan ver dichtgedraaid. Steun van sponsors is daarom meer dan ooit noodzakelijk om allerlei activiteiten doorgang te laten vinden.

Mede-hoofdsponsor en ceremoniemeester Driek de Goede sloot de bijeenkomst op de hem eigen geestige wijze. Zijn slotconclusie luidde dat er een fantastisch boek over een geweldig evenement was verschenen.

Het boek is te bestellen door €27,50 (inclusief €2,50 verzendkosten) over te maken op rekeningnummer 95.03.46.640 t.n.v. DSS en O&O te Zwartsluis.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met H. Boers, De Moerasorchidee 19, 8064 HN Zwartsluis, Tel. 038-3868015 of 06-30670286

 

 

 


Terug naar de vorige pagina