Verslag persconferentie op 12 juni 2002

 

Persconferentie van 12 juni 2002De persconferentie werd gehouden op 12 juni 2002 in de “Boeier-zaal” van Hotel Zwartewater. Interfloor directeur, en een van de hoofdsponsors van het WK Dammen 2003, Lens Nekeman, heette de aanwezigen welkom. Speciaal verwelkomde hij mevrouw Nap, gedeputeerde van de Provincie Overijssel, C.J. van der Woude, ambtenaar van de provincie Overijssel, W. Eenkhoorn, wethouder van de gemeente Zwartewaterland, W.E.A. van Beek, president van de F.M.J.D. (werelddambond),  H. Horstman van de Provinciale Overijsselse Dambond (P.O.D.B.), de pers, de fotograven en de besturen van de damverenigingen O&O Genemuiden en van DSS Zwartsluis.

 

De heer Nekeman deelde verder mee, dat de begroting nog niet sluitend is, maar er zijn diverse toezeggingen van subsponsors gedaan, die benaderd zullen worden door de besturen van de damverenigingen O&O Genemuiden en door DSS Zwartsluis.

 

De damverenigingen O&O Genemuiden en DSS Zwartsluis zijn verheugd om u mee te kunnen delen dat zij in samenwerking met de KNDB en de FMJD het WK Dammen 2003 in de gemeente Zwartewaterland gaan organiseren.

 

De naam van het toernooi wordt: Zwartewaterland WK Dammen 2003

 

De periode is van 1 tot en met 23 mei 2003. Hotel Zwartewater te Zwartsluis is opnieuw de locatie. Nu echter in de tennishal, omdat bij het WK Dammen 2003 twintig deelnemers zijn. Bovendien zijn er diverse officials aanwezig en per dag tien dammers die de demonstratieborden gaan bedienen. Wij verwachten uiteraard een nog grotere publieke belangstelling dan de meer dan duizend bezoekers van het NK Dammen 2001. Daarom zijn wij blij met deze grote ruimte.

 

Tijdens de openingsceremonie van het NK Dammen 2001, kondigde Lens Nekeman van Tapijtgroothandel Interfloor, aan, dat hij de nieuwe gemeente Zwartewaterland en de grotere bedrijven in Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis, in staat achtte om gezamenlijk het eerstvolgende Wereld Kampioenschap Dammen in Zwartewaterland financieel mogelijk te maken.

 

De begroting werd tijdens het NK Dammen 2001 voorzichtig bij de Koninklijke Nederlandse Dambond aangevraagd. Daaruit bleek dat de KNDB zelf ook een grote financiële bijdrage gaat leveren voor het WK Dammen 2003. Toen de voorzitter van de KNDB tijdens een congres van de werelddambond, (de FMJD), het bestuur van de FMJD op de hoogte bracht van de plannen om het WK Dammen 2003 in Zwartewaterland te organiseren, werd dit met applaus begroet.

 

De stuurgroep van het WK Dammen 2003 is bijzonder trots op het feit dat het gelukt is om in de relatief kleine gemeente Zwartewaterland zoveel draagvlak te creëren om zonder sponsoring van buiten de gemeente Zwartewaterland het WK Dammen 2003 financieel mogelijk te maken.

 

Om financieel bij te dragen was het voor de gemeente Zwartewaterland een voorwaarde, dat beide damverenigingen, dus Oefening en Ontspanning uit Genemuiden en De Schuivende Schijf uit Zwartsluis, dit evenement gezamenlijk moesten gaan organiseren.

 

De heren Lens Nekeman en Driek de Goede hebben veel werk verricht om hoofdsponsors enthousiast te maken voor het WK Dammen 2003. Al snel bleek dat de provincie Overijssel en de gemeente Zwartewaterland fors aan het WK Dammen 2003 willen gaan bijdragen.

 

Tapijtgroothandel Interfloor, Accountants en Belastingadviseurs Tamek en Hotel Zwartewater zijn de hoofdsponsors uit Zwartsluis geworden. Voor Hasselt is Container accommodatieverhuur De Meeuw hoofdsponsor geworden. Hoofdsponsor voor Genemuiden is Drukkerij Hoekman geworden.

 

In Nederland is op 23 mei 2002 een nieuwe stichting opgericht met de naam ‘Stichting Trust of 100 Kings’. Zij heeft de intentie uitgesproken om een substantiële bijdrage te gaan leveren aan het WK Dammen 2003.

 

De heren Nekeman en De Goede hebben gezorgd voor de hoofdsponsors en de basis gelegd voor de beide damverenigingen om subsponsors te benaderen, want de begroting is nog niet sluitend. Net als bij het NK Dammen 2001 streeft de organisatie er namelijk naar om van het WK Dammen 2003 een succes te maken, omdat een WK Dammen naar alle waarschijnlijkheid maar een keer georganiseerd zal worden in Zwartewaterland. Daar is extra geld voor nodig, dus de beide damverenigingen kunnen aan de slag!

 

Namens de stuurgroep van het WK Dammen 2003, bedanken wij alle hoofdsponsors voor hun financiële toezeggingen. Aan de pers doen wij een dringende oproep om de hoofdsponsors zoveel mogelijk te noemen in hun persberichten. We moeten bedenken dat zonder deze sponsors een groot evenement als het WK Dammen niet te realiseren is.

 

De voorzitters L.H. Moorman namens DSS en H. Klasen namens O&O tekenden als eersten het contract. Namens de gemeente Zwartewaterland tekende W. Eenkhoorn, namens de Provincie Overijssel mevrouw Nap, namens de FMJD, W.E.A. van Beek, namens Accountants en belastingadviseurs Tamek Groep, H. de Goede, namens Interfloor, L.F. Nekeman, namens Hotel Zwartewater, M. Frank. De overige hoofdsponsors KNDB, Hoekman Grafische Groep, Container accommodatieverhuur De Meeuw en de ‘Stichting Trust of 100 Kings’ zullen op een nader te bepalen tijdstip het contract tekenen. Namens de op 23 mei 2002 opgerichte ‘Stichting Trust of 100 Kings’ zou damjournalist van De Telegraaf en Tweede-Kamerlid Harm Wiersma een toespraak houden. Een kleine aanrijding op de parkeerplaats van Hotel Zwartewater met een Oostenrijkse camper verhinderde hem op tijd bij de persconferentie aanwezig te zijn. Als ‘aandenken’ overhandigde Henk Boers het echtpaar uit Oostenrijk het NK 2001 damboek. “Als je toch met iemand een botsing veroorzaakt dan maar liever met een prominent persoon”, was hun laconieke commentaar.

 

Wethouder Eenkhoorn sprak namens de gemeente Zwartewaterland. Het gemeentebestuur is bijzonder blij dat het Wereldkampioenschap Dammen 2003 in Zwartewaterland georganiseerd gaat worden. Hij was uitermate tevreden over het feit dat beide damverenigingen de handen ineen hebben geslagen. Hij stelde vast dat de meeste sponsoring uit de eigen gemeente is gekomen. De stuurgroep bestond voor een groot deel uit de NK-groep. Het NK 2001 heeft een grote impact gehad voor de gemeente Zwartewaterland met een goed verloop. Eenkhoorn sprak de hoop uit dat er bij het WK 2003 geen barrages zullen volgen en er geen loting zal komen voor de wereldtitel. Hij wenste het organisatiecomité veel succes toe. Hij heeft er in ieder geval alle vertrouwen in. De president van de FMJD antwoordde Eenkhoorn dat bij WK’s een groter krachtsverschil is en met 19 speelronden de kans op gelijk eindigen gering is. Bovendien zullen er goede reglementen komen, zodat de eventuele barrage zeer snel een winnaar zal opleveren.

 

Van Beek was blij opnieuw in Zwartsluis te zijn. Hij heeft i.v.m. deze persconferentie contact gehad met de voorzitter van de KNDB, de heer Theo van den Hoek. Een WK is een buitengewoon belangrijk evenement waar de damwereld naar uitkijkt. Het heeft veel voordelen omdat het een langdurig toernooi is, daarom langere tijd alle aandacht in de media.

 

In 1947 werd de FMJD opgericht. De eerste leden waren Zwitserland, België, Frankrijk en Nederland. Later kwam Rusland er bij. In de 80-er jaren werd Afrika lid van de FMJD. Nu zijn er al 52 landen vertegenwoordigd en de FMJD is nog steeds groeiend. De FMJD heeft ondertussen vaste voet in Amerika en Azië. India is het volgende land dat lid gaat worden van de FMJD. Dat er zoveel landen lid zijn kan aardige neveneffecten opleveren, want tijdens de Challenger in Stadskanaal kreeg een supporter uit Mongolië veel amusante aandacht in de pers. Hij was liftend uit Mongolië gekomen. Het laatste stuk legde hij fietsend over de snelweg af. Hij was bijzonder enthousiast over de kwaliteit van de fietspaden in Nederland!

 

Van Beek is zeer tevreden over de organisatie in Zwartewaterland en heeft groot vertrouwen in de organisatie. Zij hebben het NK 2001 voortreffelijk georganiseerd. Ook de KNDB heeft er alle vertrouwen in en dat er een perfecte samenwerking zal komen tussen de FMJD, de KNDB, de provincie Overijssel, de gemeente Zwartewaterland en de organisatie in Zwartsluis. Van Beek memoreerde aan het feit dat in 1972 het WK in Hengelo georganiseerd werd. Ton Sijbrands werd toen wereldkampioen. Hij deelde mee dat Sijbrands toen de hele nacht met de voorbereiding van zijn partij tegen Andreiko bezig is geweest om de nog benodigde remise te halen.

 

De FMJD, de FIDE (wereldschaakbond) en de WBF (wereldbridgebond) hebben voor een kanteling bij het IOC gezorgd door anders te gaan denken over sport. Niet alleen met spieren en snelle reflexen, maar ook sporten met het hoofd, omdat het hoofd een deel van het lichaam is. Schaken en bridge zijn al erkend door het IOC. Van Beek deelde mee dat de FMJD bezig is met WK- en Challenger-toernooiboeken. Hij gaf de organisatie de tip om een toernooiboek met alle persberichten, hoogtepunten, foto’s en analyses als blijvend aandenken samen te stellen. (Dit was overigens al besloten door de organisatie).

 

Namens de P.O.D.B. sprak de kersverse voorzitter Han Horstman. Hij wenste beide verenigingen en de sponsors veel succes toe. Hij is bijzonder trots dat het WK Dammen 2003 in Overijssel plaatsvindt. Hij is blij dat er zoveel enthousiaste sponsors zijn in Zwartewaterland, omdat zonder sponsors zo’n groot evenement niet mogelijk is. Hij verwacht dat er veel meer toeschouwers zullen komen dan de 1.000 bezoekers tijdens het NK 2001. Hij stelde vast dat Hotel Zwartewater een schitterende entourage is. Er zal lang over nagepraat worden in Overijssel was zijn mening. Hij wenste Henk Boers en zijn team heel veel succes toe.

 

Driek de Goede deelde mee dat er nog zo’n €20.000,- ontbreekt. Dit bedrag is nodig om enkele extra dingen te doen zoals b.v. alle partijen via web-cams de partijen live op internet te zetten, een mooie website te ontwikkelen, een fraai toernooiboek samenstellen, een spectaculaire opening, aandacht schenken aan de P.R. etc..

Nekeman en De Goede stellen voor om met de provincie Overijssel en het G.O.B.T. een toeristisch arrangement samen te stellen.

 

Van Beek deelde nog mee dat internet een belangrijk medium voor de damsport. De website wordt ontworpen door Sluziger Hans Winter van Active Creations in samenwerking met Hoekman Grafische Groep. Hans Winter zal tevens in het organisatiecomité plaats nemen en zich bezig houden met het internet en het drukwerk. Ook oud-Sluziger Joop Kip heeft zich bereid verklaart om in het organisatiecomité plaats te willen nemen. Van Beek verzoekt om ook Paul Oudshoorn op te nemen in het organisatiecomité als afgevaardigde van de FMJD, zodat er korte lijnen met de FMJD komen.

 

Van Beek deelde mee, dat de deelnemers aan het WK 2003 uit vier continenten zullen komen. Misschien zelfs uit vijf, omdat Oceanie ook bezig is om zich bij de FMJD aan te sluiten. Misschien kunnen zij de ene keuzeplaats, die de organisatie heeft, krijgen. Het betekent dat de absolute wereldtop in Zwartewaterland aanwezig zal zijn. De wereldkampioen en de uitdager zullen zeker aanwezig zijn.

 

Tijdens het WK Dammen 2003 zal er een congres van de FMJD georganiseerd worden. Tijdens dit congres zullen eveneens de president- en bestuursverkiezingen zijn.

 

Lens Nekeman bedankte de aanwezigen voor hun komst en besloot met hopelijk tot ziens in mei 2003!

 


Terug naar de vorige pagina